جمجمه,مجموعه ایی از استخوانهای سر و صورت

جمجمه,مجموعه ایی از استخوانهای سر و صورت  به مجموعه استخوانهای سر و صورت، جمجمه گفته می شود، تعداد استخوان های جمجمه بدون احتساب استخوانچه های گوشی میانی ۲۲ عدد میباشد که ۸ عدد مربوط به سر ... مطالب بیشتر

راه های طبیعی درمان سر درد به جای مصرف قرص

راه های طبیعی درمان سر درد به جای مصرف قرص   سردرد یکی از شایعترین شکایات بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی میباشد. سردرد انواعی دارد که شایعترین نوع آن سردردهای عصبی است که در نتیجه ... مطالب بیشتر