بیماری التهاب اپیدیدیم را بیشتر بشناسید ….!!

   بیماری التهاب اپیدیدیم را بیشتر بشناسید ....!!  اپیدیدیم یک زائده کرمی شکل است که در عقب بیضه قرار دارد و به عنوان عضو جمع کننده اسپرم عمل می کند. این عضو را می توان به ... مطالب بیشتر