اعتیاد به الکل یا الکلسیم چیست و چگونه درمان می شود؟ قسمت دوم

الکلسیم  نوشیدن مشروب، حتی اگر بر موقعیت خانواده، کار و فرصست های مختلف در زندگی تأثیر نگذارد، سلامت فرد را به خطر می اندازد. دکتر ماکس ای اشنایدر (استاد روانشناسی بالینی و رفتاری دانشکدهٔ طب دانشگاه ... مطالب بیشتر

اعتیاد به الکل یا الکلسیم چیست و چگونه درمان می شود؟ قسمت اول

اعتیادبه الکل  یا الکلسیم  گاه افراد با نگاهی به گذشته به خاطر می آورند چگونه با نوشیدن یک آبجو، یا صرف نوشیدنی های قوی ترخوردن مشروب را آغاز کرده اند. نوشیدن شراب در بین مسیحیان در ... مطالب بیشتر