انحراف لگن خاصره  / قسمت سوم 

تمرین برای ایجاد حالت بدنی مناسب جسمی را که دارای وزن متعادلی است بر روی سر قرار می دهیم. در این وضعیت ، بدن خود را صاف و کشیده می کنیم، و به این ترتیب سر ... مطالب بیشتر

 انحراف لگن خاصره  / قسمت دوم

فلج ابداکتورها ( پولیومیلیت)؛-نزدیک شدن قابل توجه محل های اتصال ابداکتورها به هم ( CDH)؛-عدم وجود اهرم پایدار ( شکستگی گردن فمور)۱-علائم و نشانه های صورتاز خطوط و اعضاء صورت می توان به سادگی به ... مطالب بیشتر