آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت دوم

اجازه بفرمائید یک مقایسه دیگر داشته باشیم از حیث توانانی و ناتوانی این دو دسته گیاهخواران و گوشتخواران، حیوانات گوشتخوار خیلی زودتر از سایر حیوانات خسته میشوند، مثلا دیده شده است که شیر وقتی ... مطالب بیشتر

آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت اول

آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ خاطر دارید در قسمتهای قبلی صحبت کوچکی در خصوصی(وژاری ین) و (وژ تالینها) با هم داشتیم اما موضوع کاملا حل نشد و اغلب خوانندگان گرامی قانع نشدند، بهمین جهت امروز ... مطالب بیشتر