خواص دارویی رازک چیست؟!

خواص دارویی رازک چیست؟! رازک رازک دارای مواد و عناصر گوناگون مؤثری است: دو اسید رزینی و یک آلکالوئید، یک روغن مایع معطر و چندین ماده ازت دار دارد.رازک در عین حال، مقوی کبد و معده و آرام ... مطالب بیشتر

رازک, گیاهی علفی با ریشه ای عمیق و منشعب

رازک, گیاهی علفی با ریشه ای عمیق و منشعب  دوران گل دهی: خرداد تا شهریورزمان برداشت: مخروطها: مرداد تا مهر(تیره توت)؛ گیاهی علفی، پایا، با ریشه ای عمیق و منشعب و ساقه ای ... مطالب بیشتر

خواص جادویی گیاه رازک…

خواص جادویی گیاه رازک... رازک  عربی: حشیشه الدینار ترکیبات مخروطهای رازک دارای ۵-۳٪ تانن، تری متیل آمین، مواد پکتیکی، املاح پتاسیم و لوپولن است و ۲-۱٪ اسانس، ۵۵٪ وزین، یک مادهٔ تلخ با ترکیبات نامعلوم ۱۰ درصد، موم، ... مطالب بیشتر