اکستازی یک مواد محفلی 

اکستازی یک مواد محفلی  پایه شیمیایی اکستازی شبیه مسکالین و speed است. به اعتقاد بسیاری از متخصصان اکستازی مانندLSD جزو اصلی گروه مواد مخدر توهم‌زا و سرخوشی‌آور به شمار می‌رود. در ساخت اکستازی موادی همچون ... مطالب بیشتر

خطرات مصرف اکستازی

خطرات مصرف اکستازی  علاوه بر اثرات جسمانی و روانی ناشی از مصرف اکستازی، خطرات دیگری هم ممکن است روی دهد. نخست، خطر تعقیب قضایی است. دولت ایالات متحده همه ی مواد را بر اساس میزان ... مطالب بیشتر

سوء مصرف و وابستگی به اکستازی

سوء مصرف و وابستگی به اکستازی  بیشتر دانشمندان معتقدند اکستازی اعتیاد جسمانی نمیآورد. ولی باز هم مصرف کنندگان به آن وابستگی پیدا می کنند. بسیاری از مراکز درمان اعتیاد و بازپروری، گزارش افزایش تعداد بیمارانی را ... مطالب بیشتر

اکستازی چیست؟

اکستازی چیست؟  نام ترکیب شیمیایی اکستازی متیلن دی اکسیمت آمفتامین، یا به طور خلاصه MDMA است. اکستازی یک ماده ی صناعی است: یعنی ساخته ی دست انسان است و به طور طبیعی وجود ندارد. بسته ... مطالب بیشتر

آیا یک بار مصرف اکستازی خطرناک است؟

آیا یک بار مصرف اکستازی خطرناک است؟  گزارش یک تحقیق بحث انگیز در گردهم آیی نوامبر ۲۰۰۶ انجمن رادیولوژی امریکای شمالی (RSNA) نشان داد اکستازی میتواند برای مغز افرادی هم که فقط یک بار از آن ... مطالب بیشتر

چگونگی تأثیر اکستازی بر بدن

چگونگی تأثیر اکستازی بر بدن  اثرات کوتاه مدتاکستازی با افزایش میزان انتقال دهنده های عصبی در مغز تأثیر خود را میگذارد. سه انتقال دهنده  عصبی عمده که تحت تأثیر قرار می گیرند عبارتند از سروتونین، ... مطالب بیشتر