ایدز ویروسی خطرناک!!

ایدز ویروسی خطرناک!! ایدز ایدز یک بیماری ویروسی است. بنابراین برای مبتلا شدن به آن، ویروس عامل بیماری باید وارد بدن شود، راه ورود این ویروس به بدن بیشتر از طریق تماس جنسی، تزریق خون و استفاده ... مطالب بیشتر

اچ.آی.وی  چیست ؟

اچ.آی.وی  چیست ؟  یک ویروس است. ویروس موجود زنده بسیار کوچکی است که می تواند خودش را تکثیرکند و منتشر شود. اما نمی تواند به تنهایی از خودش زنده باشد. یک ویروس به بدن یک میزبان برای ... مطالب بیشتر

ایدز قسمت اول

ایدز را جدی بگیرید!! ایدز ایدز یک بیماری عفونی ویروسی است که باعث تحلیل شدید توان و قدرت سیستم ایمنی بدن انسان شده و بیمار را در مقابل انواع بیماری ها (عفونت های فرصت طلب و سرطانها) بی ... مطالب بیشتر

منشأ انتقال HIV چیست؟

منشأ انتقال HIV چیست؟ نزدیکی  استفاده از داروی وریدی  انتقال خون آزمایش نشده  تزریق به وسیله  سوزن های آلوده کودکان متولد شده از مادران مبتلا به HIVاگر قصد دارید بچه دار شوید، توصیه می ... مطالب بیشتر

عفونت با ایدز به چه شکل خود را نشان میدهد؟!

عفونت با ایدز به چه شکل خود را نشان میدهد؟! ایدز (سندرم نقصں ایمنی اکتسابی) توسط یک نوع ویروسں به نام HIV ایجاد می شود. همانگونه که در چند شماره پیش توضیح داده شد، راه های ... مطالب بیشتر