خستگی را پیش بینی نکنید

خستگی را پیش بینی نکنید  به تازگی با هواپیما از سانفرانسیسکو به شیکاگو می رفتم که شاهد گفتگوهایی بسیار احمقانه بودم. این گونه گفتگوها، از جمله بی شمار گفتگوهایی است که بسیاری به آن تن میدهند. ... مطالب بیشتر