با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!!

با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!! گزنه(انجره) طریقه مصرف: خوردنی و در مواردی به صورت مالیدنی به مصرف میرسد. توضیحات: گزنهNettleنام علمیUrtica dioica کلیات گیاه شناسی گزنه گیاهی است که از دوران ماقبل تاریخ نیز وجود داشته و ... مطالب بیشتر

گزنه درمان کننده نقرس شماست …!

گزنه درمان کننده نقرس شماست ...!   گزنه چیست ؟ گَزَنه نام سرده از تیرهٔ گزنه‌ایان است. گیاهی است علفی و پایا با ساقه‌ای منشعب است. ساقه آن راست و چهارگوش بوده و برگ آن پوشیده از کرک‌ ... مطالب بیشتر