اطلاعات دارویی از داروهای مصرفی در آسم

اطلاعات دارویی از داروهای مصرفی در آسم  داروهای مصرفی در آسم تربوتالین سولفاتterbutalinesulfateشکل دارو: قرص، آمپول.میزان مصرف: ۲/۵ میلی گرم ۳ بار در روز و سپس افزایش تدریجی تا حداکثر ۵ میلی گرم ۳بار در روز.عوارض: لرزش، ... مطالب بیشتر