اهمیت مصرف صبحانه

اهمیت مصرف صبحانه  تغذیه صحیح در قدرت یادگیری افراد مؤثر است و نخوردن صبحانه می تواند آثار منفی بر یادگیری آنها داشته باشد. در شرایط ناشتایی کوتاه مدت طبیعی، مکانیسم های بدنی، گلوکز خون را در ... مطالب بیشتر

هنگام غذاخوردن به غذا خوردن خود توجه کنید …(قسمت دوم)

هنگام غذاخوردن  به غذا خوردن خود توجه کنید ...(قسمت دوم) پروفسور (لوئی سپرینگ) پرفسور دانشگاه تگزاس و روان شناس معروف میگوید کسانی که بخصوصی صبخ ها در صبحانهشان تعادل بین هیدرات دو کربن و پروتئین غذاشان ... مطالب بیشتر

هنگام غذاخوردن به غذا خوردن خود توجه کنید …(قسمت اول)

هنگام غذاخوردن  به غذا خوردن خود توجه کنید ...(قسمت اول) ما وقتی غذا میخوریم معمولاً به مقدار کالری آن فکر میکنیم که این غذا کالری دارد و آن یکی ندارد و اغلب اصولاً منبع های اصلی کالری (واحد ... مطالب بیشتر