آنتی اکسیدها رادیکال های آزاد را به مبارزه می طلبد

آنتی اکسیدها  رادیکال های آزاد را  به مبارزه می طلبد مدت زمان طولانی دانشمندان و محققان به دنبال یک عامل واحد، برای ایجاد بیماریهای مختلف بودند. بعد از حقیقات فراوان بود که اکسیدان ها را به عنوان ... مطالب بیشتر