درمان انواع بیماری پروستات

درمان انواع بیماری پروستات   A) بیماری موضعیشامل مراقبت و انتظار (watchful Waiting) [در کانسرهای کوچک و خوب تمایزیافته در افراد مسن، پروستا تکتومی رادیکال یا روش هایی مانند کرایوتراپی و لیزر تراپی است. ... مطالب بیشتر

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت دوم)

این مقدمه ای بود اما همیشه هم این (آدنوم) بهمین مختصر هم ختم نمی شود بلکه بعوارض، سخت تری منجر خواهد شد مثل:۱ - بند آمدن ادرار - مثلاً بعد از یک مسافرت طولانی (در ... مطالب بیشتر

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت اول)

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟ در این روزها یکی از سروران من امر فرموند که درباره اعضای بدن هم مطالبی بنویس گرچه تا بحال امتثال امر قبلاً شده است لیکن بر آن شدن که ... مطالب بیشتر

مشکلات و بیماری های خوش خیم پروستات

مشکلات و بیماری های خوش خیم پروستات بیماری های خوش خیم (غیرسرطانی) پروستات عبارتند از:پروستاتیسم (prostatism) عبارت است از هر نوع اختلال خوش خیمی که موجب تداخل در جریان ادرار از مثانه می شود. در واقع ... مطالب بیشتر