کلیاتی از فشار خون

کلیاتی از فشار خون    فشار خون شریانی بالا را میتوان به عنوان مهمترین مسأله ای که بهداشت عمومی کشورهای پیشرفته را تهدید می کند، قلمداد نمود. این اختلال، بسیار شایع است و با آن که ... مطالب بیشتر

موارد ممنوعه و زیانهای قرص های ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )

موارد ممنوعه و زیان های قرص های  ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )درست است که اکنون و در حال حاضر در دنیای متمدنمیلیونها خانم از قرص مصرف میکنند ولیکن هم اکنون هم پزشکان متخصص ... مطالب بیشتر