تاثیر ورزش بر استرس و بیماری های قلبی

تاثیر ورزش بر استرس و بیماری های قلبی  انسان طبیعتاً متحرک آفریده شده است و ماشین بدن تنها ماشینی است که اگر به حد کافی تحرک نداشته باشد صدمه خواهد دید و کار آن مختل خواهد ... مطالب بیشتر

با خواندن این مطلب با چربی شکمتان برای همیشه خداحافظی کنید…

با خواندن این مطلب با چربی شکمتان برای همیشه خداحافظی کنید... تمرینهای ورزشی برای شکم ۱- بایستید، و پاها را به اندازهٔ عرض شانه ها از هم باز کنید و به ارامی زانوهایتان را خم کنید. ۲- عضلات ... مطالب بیشتر