ویتامین C یا قهرمان مدافع تندرستی

ویتامین C یا قهرمان مدافع تندرستی  ویتامین C یکی از ارزشمندترین مدافعان تن آدمی است. با این وجود از آن روزانه مقداری که باید به بدن برسد، نمیرسد و از آن استفاده کمتر می نمایند. نه ... مطالب بیشتر

چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟

چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟ ویتامین C   ویتامین C که آن را اسکوربیک اسید نیز مینامند از ویتامینهای محلول در آب است. غلبه بشر به بیماری اسکوروی C ویتامین از مهم ترین موفقیتهای انسان در دانش تغذیه ... مطالب بیشتر

خانم های باردار ویتامین C مصرف کنند…

خانم های باردار ویتامین C مصرف کنند... ویتامین C ویتامین C تأثیر آنتی اکسیدانی دارد، سیستم گردش خون و سیستم دفاعی بدن را (سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و عناصر سمی را از بین میبرد) تقویت ... مطالب بیشتر