اهمیت تب،در کودکان

اهمیت تب،در کودکان  حرارت بدن کودکان در حالت طبیعی بین ۳۶/۸ تا ۳۷/۲ درج سانتیگراد در شبانه روز متغیر است. اگر حرارت بدن، بیش از این حد باشد، کودک تب دارد. عللی که به طور طبیعی ... مطالب بیشتر

درجه تب و روش اندازه گیری تب در کودکان(قسمت دوم)

روش تعیین درجه حرارت بدن یا تب از دهان حرارت بدن کودکان بزرگتر از پنج سال را باید از راه دهان اندازه گیری نمود. این روش موقعی ارزش خواهد داشت که کودک همکاری کند و ... مطالب بیشتر

درجه تب و روش اندازه گیری تب در کودکان(قسمت اول)

درجه تب و روش اندازه گیری تب در کودکان برای تعیین درجه حرارت بدن در کودکان می توانید از:۱) درجه تب از راه گوش۲) درجه تب دیجیتال۳) درجه تب جیوه ای استفاده نمائید. درجه ... مطالب بیشتر

نشانه بیماری تب در کودکان چیست؟ نسخه اول

نشانه بیماری تب در کودکان چیست؟ پزشکان در آغاز دوران تحصیل خود فرامی گیرند که گرفتن تاریخچهٔ صحیح بیماری، از بیماریا همراهش، می تواند تا ۷۵ درصد به تشخیص صحیح بیماری کمک کند. از این روست ... مطالب بیشتر