درمان انواع تب در طب سنتی!!

درمان انواع تب در طب سنتی!! تب از گرما اگر در اثر گرمای زیاد از حد دچار تب شده اید مقداری شیرخشت در آب هندوانه مخلوط و حل کنید و میل فرمایید، یا خاکشیر را یخمال کرده ... مطالب بیشتر