چند خاصیت مهم روغن ماهی برای بدن

چند خاصیت مهم برای بدن  روغن ماهی از کبد ماهی بدست می آید: شرایط استعمال: بجهه آنکه روغن ماهی فائده بخشد: لازمست که مریض همه روزه حرکت و ورزشی نماید. بدون حرکت یا ورزش بی ثمر ... مطالب بیشتر

روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ….

روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ....   تحقیق پیرامون روغن ماهی  دکتر رشیدا کار مالی دانشیار علوم تغذیه در دانشگاه روتگرس معتقد است غذا دریای بخصوص ماهی چرب میتوانند درپیشگیری و متوقف کردن سرطان پستان ... مطالب بیشتر