بررسی عیوب کامپوزیت های دندانی 

بررسی عیوب کامپوزیت های دندانی    کامپوزیت ها یا به عبارت دیگر مواد همرنگ دندانها دو عیب بزرگ دارند. عيب اول عبارت است از تغییر رنگ. این مواد بتدریج تغيير رنگ داده و از حالت همرنگی با ... مطالب بیشتر

پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی 

پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی    گاهی دندانپزشک لازم می بیند پس از یک دوره آنتی بیوتیک تراپی، دندان را خارج کند. بسیاری از دندانها به درمان ریشه جواب داده و می توانند سالها باقی بمانند. در ... مطالب بیشتر

تاریخچه مختصر دندانپزشکی

تاریخچه مختصر دندانپزشکی   کارهایی از قبیل فلوراید تراپی موضعی دندانها، شن یارپوش نمودن دندانها و کنترل تغذیه همگی در زمره روشهای پیشگیری محسوب میشوند. دندانپزشکی دارای تاریخی به قدمت پوسیدگی دندانهاست؛ یعنی تاریخی به قدمت تاریخ بشر. ... مطالب بیشتر