بهترین زمان ترک سیگار در زنان چه زمانی است..؟

بهترین زمان ترک سیگار در زنان چه زمانی است..؟ ترک سیگار در زنان به همان اندازه که ترک سیگار سخت است، نتایج ترک آن سودمند است. همانگونه که مصرف دخانیات شما را در معرض خطرات زیادی قرار ... مطالب بیشتر

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟ (قسمت سوم)

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟ وسوسه میل به سیگار  دکتر کامینگ به تمام بیماران خود چهارعمل تأخیر، تنقس عمیق، نوشیدن آب و انجام کار دیگری غیر از سیگار کشیدن را توصیه می کند. وی از ... مطالب بیشتر

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟ (قسمت دوم)

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟  ترک سیگار هر دو روش (تغییر محیط زندگی و کم کردن تدریجی سیگار) به تدریج نیکوتین رااز بدن خارج و در نتیجه عوارض ترک سیگار به حداقل می رسد. و ... مطالب بیشتر

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟ (قسمت اول)

برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟ ترک سیگار ترک سیگار نیازمند حرکتی همه جانبه است. دکتر رابرت رابینسون (مدیر برنامه توسعه مبارزه باسیگار وكترل و پیشگیری بیماری های ناشی از آن در آتلانتا) معتقد است اعتیاد ... مطالب بیشتر