بررسی واجدین شرایط قانون FMLA

بررسی واجدین شرایط قانون FMLA   * برای کارفرمایی کار کنید که تحت پوشش این قانون باشد. *برای کارفرمای مزبور حداقل دوازده ماه کار کرده باشید. در طول دوازده ماه گذشته، حداقل ۱۲۵۰ ساعت برای او کار کرده ... مطالب بیشتر

برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس 

برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس    بررسی گزینه های شما برای بیمه درمانی - همه چیز بسته به واجد شرایط بودن است به دلیل آنکه در آمریکا پوشش بهداشتی یکپارچه ... مطالب بیشتر

بهره مندی بیماران مبتلا به ام اس از مزایای پوشش

بهره مندی بیماران مبتلا به ام اس از مزایای پوشش   * اگر از طرف تأیید قرار گرفتید و بعدا خواستید دوباره کارتان را شروع کنید، گونه های مختلفی از محرکها و مشوق های :شغلی ارائه می ... مطالب بیشتر

آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی

آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی     بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی  برنامه ای است که از طرف اداره ی کل تأمین اجتماعی (SSA) (Social Security Administration) و بر پایه ی سابقه ی کار شما بنا ... مطالب بیشتر

بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس 

بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس    بالاخره زمانی، دیر یا زود (به خصوص پس از یک هفته، یک ماه، یا یک سال واقعاً طولانی و سخت همراه با احساس ... مطالب بیشتر

باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار

باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار    ما توصیه می کنیم خود روی عملکرد تان نظارت داشته باشید، متوجه شوید چه موقع تغییر می کند و دریابید چه تغییراتی باید ... مطالب بیشتر

آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا

آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا   با کمیته ی فرصت شغلی یکسان امریکا (EEOC) که بر کار ADA در امور اشتغال با نظارت اجرایی دارد، مرجع خوبی است که در صورت عدم توافق ... مطالب بیشتر

بررسی بندهای کلیدی قانون ADA

بررسی بندهای کلیدی قانون ADA   یکی از بندهای کلیدی قانون ADA کارفرمایی را که صاحب پانزده یا بیشتر از پانزده کارمند باشد، مکلف میکند تسهیلات رفاهی قابل قبولی برای کارمندانی که قابلیت کار کردن دارند و ... مطالب بیشتر

استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس

استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس   اصلاح و تغییر فضای اتاق کار یا دستشویی ها، طوری که مناسب تردد یک سه چرخه ی موتوری باشد. به فراهم کردن یک فضای پارکینگ نزدیک ورودی ... مطالب بیشتر