از تشنجات عصبی فاصله بگیرید

از تشنجات  عصبی فاصله بگیرید  رفع تشنجات عصبی با دارو های گیاهیاگر مبتلا به تشنج عصبی شده اید باید از خوردنچای، قهوه، سرکه، الکل، آبجو، دخانیات، سکنجبین، سماق، سوپ و آب گوشت پرهیز کنید. و ... مطالب بیشتر