تشنج را چگونه پیشگیری کنیم !؟

تشنج را چگونه پیشگیری کنیم !؟ تشنج تشنج عبارت است از انقباض شدید و غیر ارادی تمام عضلات بدن که به دنبال آن عضلات شل می شود و این حالت عموماً به دنبال یک تب شدید به ... مطالب بیشتر