رفع سنگینی گوش با ترب!!

رفع سنگینی گوش با ترب!! تقویت شنوایی دارچین: روزی ۳ مرتبه و هر بار دو قطره روغن دارچین را در گوش بچکانید. با طرز تهیه روغن دارچین: ۲۳۴ گرم پودر دارچین را در ۱۴۰۰ گرم روغن ... مطالب بیشتر