نگاهی به تقویت کننده های قلب

نگاهی به تقویت کننده های  قلب  عسل مایه ایست که به قوه حافظه کمک میکند و بقلب هم نشاط میبخشد و گیاهان گفته شده را با عسل شیرین نموده مصرف نمایند. سیر به عضلات و قلب ... مطالب بیشتر

با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!!

با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!! گزنه(انجره) طریقه مصرف: خوردنی و در مواردی به صورت مالیدنی به مصرف میرسد. توضیحات: گزنهNettleنام علمیUrtica dioica کلیات گیاه شناسی گزنه گیاهی است که از دوران ماقبل تاریخ نیز وجود داشته و ... مطالب بیشتر