آشنایی با جراحان با تخصص های متفاوت

آشنایی با جراحان با تخصص های متفاوت   جراح در بیمارستان ها جراحان مختلف با تخصص های متفاوت وجود دارند کهبرخی از آنها دوره های ویژه در جراحی پستان گذرانده اند. اگر چنین متخصصین در محلی زندگی ... مطالب بیشتر

چند نکته در مورد جراحی بینی!!

چند نکته در مورد جراحی بینی!! جراحی بینی عمل جرّاح پلاستیک بینی یا «راینوپلاستی» (Rhinoplasty) عملی بسیار ظریف و حشاسی است فقط باید توسط متخصضان انجام شود. هدف از انجام این جراحی برطرف کردن ناهنجاریهای ظاهری است ... مطالب بیشتر