تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته

تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته   در مورد این که آیا دندانها عقل نهفته را باید کشید یا  نظرات متفاوت هستند؛ بعضی معتقدند باقی ماندن این دندانها می تواند زمینه بروز تومورهای خاصی از ... مطالب بیشتر

آشنایی با انواع جراحی های بزرگ دهان و فک

آشنایی با انواع جراحی های بزرگ دهان و فک  برخی از انواع جراحیهای بزرگ از قرار زیر میباشند:۱- جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی تومورهای فک و صورت و دهان، جراحی فک جهت اصلاح ناهنجاریهای فکی مانند ... مطالب بیشتر