سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت دوم)

نقش سونوگرافی در تشخیص سنگهای ادراری چیست؟اصولاً حساسیت سونوگرافی در تشخیص سنگهای ادراری (خصوصا سنگهای حالب) کم است و بیشتر در مواردیکه انجام IVP ممنوع یا نامناسب باشد (از جمله در دوران حاملگی) و یا ... مطالب بیشتر

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟(قسمت دوم)

درد سنگ کلیه تا چه مدت طول میکشد؟تا زمانیکه سنگ به مثانه برسد (و نیز تا زمان عبور آن از پیشابراه) درد نیز وجود خواهد داشت و طول مدت آن بستگی به قطر سنگ و ... مطالب بیشتر

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟(قسمت اول)

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟  مهمترین و شایعترین علامت سنگ ادراری درد است که بر حسب موقعیت و محل سنگ، کیفیت و محل درد نیز متفاوت خواهد بود:الف) سنگهای داخل کلیه و ... مطالب بیشتر