نیش و گزش حیوانات/قسمت چهارم

کنترل خونریزیدر صورت خونریزی مختصر زخم، تمام سطح زخم را با گاز استریل یا یک تکه پارچهٔ تمیز بپوشانید. اگر به هیچ نوع پانسمانی دسترسی ندارید دست هایتان را کاملاً بشویید و با دستها محکم ... مطالب بیشتر