تاثیرات بوسه در روابط زناشویی/ قسمت سوم

از بین بردن استرسیک بوسه عاشقانه، بهترین روش برای ریلکس شدن و از بین بردن استرس محسوب می شود. مایکل کی مکناب، مشاور روانی معتقد است: زمانی که لب ها در حالت بوسیدن قرار می ... مطالب بیشتر

تاثیرات بوسه در روابط زناشویی /قسمت دوم 

اگر بخواهیم این پدیده را از نظر علمی ریشه یابی کنیم، می توانیم بگوییم که بوسیدن به طور طبیعی باعث می شود تا ذهن آکسی توسین بیشتری ترشح کند، این هورمون سبب می شود در ... مطالب بیشتر