برنامه پایین اوردن کاهش کلسترول به صورت طبیعی /قسمت سوم

ویتامین Cاکثر مردم تصور می کنند ویتامین C فقط برای سرماخوردگی خوب است و از این که اسید اسکوربیک (ویتامین C) برای قلب نیز مفید است اطلاع اندکی دارند. ویتامین C میتواند میزان کلسترول ... مطالب بیشتر

برنامه پایین اوردن کاهش کلسترول به صورت طبیعی /قسمت دوم

پزشکان بیش از چهل سال برای کاستن کلسترول، ویتامین B (نیاسین یا اسید نیکوتینیک) تجویز میکردند. این ویتامین می تواند میزان کلسترول را ۱۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. ویتامین P(a) ،Bا و تریگلیسیرید را ... مطالب بیشتر

برنامه پایین اوردن کاهش کلسترول به صورت طبیعی /قسمت اول

برنامه پایین اوردن کاهش کلسترول به صورت طبیعی   راه های مختلفی برای پایین اودن طبیعی وجود دارند.بدیهی است که رژیم غذایی باید رژیمی معقول باشد. اما اگر نتوانستید تنها از طریق رژیم غذایی کلسترول خود ... مطالب بیشتر

داروهای گیاهی جهت کاهش کلسترول /قسمت دوم

مخمر قرمز چینی (هانگک کو یا کلستین)این یکی از جالب ترین موارد سردرگمی ادارهٔ غذا و دارو است که ممکن است با آن روبرو شویم: یک چیزی گفتن، شرکت دارویی فارمانکس "" به تحقیق در ... مطالب بیشتر

داروهای گیاهی جهت کاهش کلسترول /قسمت اول

داروهای گیاهی جهت کاهش کلسترول  سیر یکی از غذاهای اصلی در رژیم مدیترانه ای بشمار میرود. سس ماکارونی خوب، بدون سیر فراوان چه معنایی دارد؟ بیش از ۲۰۰ مقاله در مورد نقش سیر در ... مطالب بیشتر

اطلاعات جامع از کلسترول بالا/ قسمت دوم

 حذف چربیسه عامل عمدهٔ غذایی بر میزان کلسترول خون تأثیر میگذارند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: ه چربیهای اشباع شده که کلسترول خون را افزایش میدهند. • چربیهای اشباع نشده مرکب که باعث کاهش ... مطالب بیشتر