جوش پلک و چشم های آماس کرده

جوش پلک و چشم های آماس کرده کمپرس جوشانده ۵۰ گرم برگ گردو در یک لیتر آب برای ورم، جوش پلک و تاول مفید است.جهت درمان آماسی پلک چشم سیب زمینی خام را رنده ... مطالب بیشتر