جو به هضم غذا کمک می کند….

جو به هضم غذا کمک می کند.... جو جو: گیاهی است از خانوادهGramineaeکه از روزگاران کهن، به عنوان یکی از ترکیبات غذایی شفابخش مورد توجهبسیاریاز پزشکان قرار گرفته و در طب اسلامی نیز اشارات فراوانی بر آن ... مطالب بیشتر

جو,خاصیت نرم کننده درد دارد

جو,خاصیت نرم کننده درد دارد جو کلیات گیاه شناسیجو گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن بسته بانواع مختلف آن تا یک متر می رسد . برگهای آن متناوب و باریک و دراز و به رنگسبز ... مطالب بیشتر

کاملترین نسخه از جو

کاملترین نسخه از جو جو جو: گیاهی است از خانوادهGramineae که از روزگاران کهن، به عنوان یکی از ترکیبات غذایی شفابخش مورد توجه بسیاری  از پزشکان قرار گرفته و در طب اسلامی نیز اشارات فراوانی بر آن ... مطالب بیشتر

ایا می دانید جو از سرطان جلوگیری می کند !!!!!

ایا می دانید جو از سرطان  جلوگیری می کند !!!!! جو طریقه مصرف:خوراکیتوضیحات:جوBarleyنام علمیHordeum vulgareگیاه شناسیجو گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن بسته بانواع مختلف آن تا یک متر می رسد . برگهای آن متناوب ... مطالب بیشتر