اطلاعات علمی درباره گیاه پنیرک

اطلاعات علمی درباره گیاه پنیرک  دوران گل دهی:اردیبهشت تا اواخر شهریور پنیرکزمان برداشت:برگها: خرداد تا شهریور: گلها: اردیبهشت تا مرداد(تیرهٔ خطمی)؛ گیاهی علفی، پایا، با ریشه ای دوکی شکل و ساقه ای بالا رونده ... مطالب بیشتر