اطلاعات جامع و دقیق از گیاه اژگان

اطلاعات جامع و دقیق از گیاه اژگان   اژگان-.AMMI MAJUS L گیاه یک یا دو ساله علفی بوده، بلندیش تا ۱۰۰ سانتی متر و از خانواده چتردارها umbelliferae می باشد. یک ریشه اصلی دارد.ساقه آن پر شاخه، ... مطالب بیشتر