چند کاربرد مهم از گیاه روناس / قسمت دوم

در طب معاصر. جوشانده ریشه روناس، عصاره خشک آن، همچنین داروی مرکب سستیناد، به عنوان دارویی مدر، ضدالتهاب و  اختلاجی استفاده می شود.ترکیبات روناس، برای به تدریج نرم کردن و تخریب سنگهای فسفاتی و اکسالاتی ... مطالب بیشتر

چند کاربرد مهم از گیاه روناس / قسمت اول

چند کاربرد مهم از گیاه روناس   روناسRUBIA TINCTORUM L روناس گیاه چند ساله علفی از خانواده روینی ها Rubiaceae میباشد.یک یا چند ساقه دارد. ساقه هایش به روی زمین پهن شده و یل به هم چسبیده. ... مطالب بیشتر