از پروتئین ها بیشتر بدانیم..(قسمت دوم)

پروتئین ها در مبادله مواد غذایی بین سلولها و مایعات بین سلولی و همچنین بین نسوج و خون و لنف نقش مؤثرتری دارند و کمک میکنند. هروقت شخص مقدار غیر کافی پروتئین میخورد و پروتئین بدن ... مطالب بیشتر

از پروتئین ها بیشتر بدانیم..(قسمت اول)

از پروتئین ها بیشتر بدانیم..  پروتئین از مهمترین اجزاء ساختمان بدن انسان است تمام قسمتهای بدن، عضلات- پوست- مو- ناخن- چشم ها همه نسوج پروتئینی هستند. و در قسمتهایی که دیده نمیشوند شامل خون- لنف- قلب- ریهها- ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت پنجم)

در مورد بچه ها و کودکان که در حال رشد هستند باید مقدار پروتئین کافی که رشد آنها را تضمین نماید مصرف شود. برای مثال تعادل ازتی یک کودک ۷ ساله بررسی میشود: فرض کنیم با مصرف ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت سوم)

احتیاج بدن به انرژی همیشه در درجه اول و در اولویت اول باید مرتفع شود. بنابراین در مواردی که بدن نیاز به انرژی دارد و منبع دیگری برای تأمین آن انرژی در دسترس نباشد، خواص ویژه ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت دوم)

انسان به مقدار زیادی به حیوانات حلال گوشت وابسته است زیرا بدن این حیوانات ماشین تبدیل پروتئین گیاهی به پروتئین حیوانی است. ولی اغلب حیوانات نیز به نوعی پروتئین حیوانی احتیاج دارند. نشخوارکنندگان نظیر گاو و ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت اول)

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها  هروقت که خود را در آینه ای قدنما نگاه میکنید مثل این است که به یک بسته بزرگ پروتئین نظر میافکنید، تمام آنچه که دیده میشود اعم از عضلات- پوست- مو- ... مطالب بیشتر

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!  پروتئین ها هروقت که خود را در آینهای قدنما نگاه میکنید مثل این است که به یک بسته بزرگ پروتئین نظر میافکنید، تمام آنچه که دیده میشود اعم از عضلات- ... مطالب بیشتر

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!  پروتئین ها اگر مقدار وارده و دفع شده برابر باشد بدن از نظر ازت متعادل است، این وضعیت و حالت تعادل معمولا در مورد بزرگسالان دیده میشود که ممکن است ... مطالب بیشتر

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!  پروتئین ها پروتئین ها در مبادله مواد غذایی بین سلول ها و مایعات بین سلولی و همچنین بین نسوج و خون و لنف نیز نقش مؤثری دارند وکمک میکنند. هروقت ... مطالب بیشتر