خرما ؛ غذای پرانرژی و نیرو بخش / قسمت اول

خرما ؛ غذای پرانرژی و نیرو بخش   خرما در قرآن واژه مقدس نخل در قرآن ۲۰ بار با عناوین مختلف آمده است؛ با وجود اینکه در قرآن از میوه ها و درختان بسیاری نام برده .شده؛ ... مطالب بیشتر

خرما را دست کم نگیرید/ قسمت دوم

خرمای عجوه : در بیشتر روایات آمده است که خرمای عجوه ما در همهٔ خرماها است و عجوه را ادم از بهشت می اوردو در روایتی دیگر ازامام رضا ع چنین است: خرمای مریم از عجوه ... مطالب بیشتر