با ویتامین F آشنا شویم!

با ویتامین F آشنا شویم! اسیدهای چرب ضروری که گاهی به نام ویتامین «F» خوانده می‌شوند. گفته می‌شود اسیدهای چرب در تخفیف درد آرتریت مؤثر است. ریزش مو و اگزما، صدمات کلیوی، قلبی و کبدی از ... مطالب بیشتر

با ویتامین F آشنا شویم..!

با ویتامین F آشنا شویم..!  ویتامین F  در چربی های اشباع نشده لینولئیک اسید و لینولنیک اسید و آراشیدونیک اسید وجود دارد از ویتامین های محلول در چربی است. واحد اندازهگیری آن میلیگرم است. تا به حال ... مطالب بیشتر