گیاه درمانی یا طب گیاهی و هضم غذا( قسمت دوم)

باز قابل ذکر است که همین معده است که مسبب رساندن غذا و تضمین کننده سلامت و صحت سلول های بدن است و برعکس اگر خوب کار نکند و با پرخوری و بد غذائی (چه ... مطالب بیشتر