با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!!

با گیاه گزنه(انجره) از ریزش موی خود جلوگیری کنید !!!! گزنه(انجره) طریقه مصرف: خوردنی و در مواردی به صورت مالیدنی به مصرف میرسد. توضیحات: گزنهNettleنام علمیUrtica dioica کلیات گیاه شناسی گزنه گیاهی است که از دوران ماقبل تاریخ نیز وجود داشته و ... مطالب بیشتر

گیاه گزنه؛ از درمان دیابت تا تقویت مو..!

گیاه گزنه؛ از درمان دیابت تا تقویت مو..!  گزنه رنگ تخم گزنه شبیه رنگ تخم تره و از آن زرد و تر و درخشان تر و از تخم تره کوتاهتر است . به هر جای بدن که ... مطالب بیشتر

گزنه ، برطرف کننده ورم پروستات …

گزنه ، برطرف کننده ورم پروستات ...   گزنه چیست ؟ گَزَنه نام علمی Urtica نام سرده ای از تیرهٔ گزنه‌ایان است.گیاهی است علفی و پایا با ساقه‌ای منشعب است. ساقه آن راست و چهارگوش بوده و برگ ... مطالب بیشتر