مصرف ریحان در تسکین سردرد و تنگی نفس موثراست..!

مصرف ریحان در تسکین سردرد و تنگی نفس موثراست..! ریحان مصرف ریحان در تسکین سردرد و میگرن و نیز در درمان سرفه و تنگی نفس موثراست. ریحان سبز گیاهی است یکساله که بلندی آن تا شصت سانتی مترمی ... مطالب بیشتر

از هضم غذا تا آرامش اعصاب با ریحان..!

از هضم غذا تا آرامش اعصاب با ریحان..! ریحان در سبزیجات به کار میرود و در گاهی از اوقات به صورت دم کرده هم کاربرد دارد.ریحان گیاهی است علفی یکساله و معطر که ارتفاع ساقه آن تا ... مطالب بیشتر