اگر آسم دارید فندق تلخ بخورید!!!

اگر آسم دارید فندق تلخ بخورید!!! خواص درمانی روغن فندق تلخ: هر شب آن را به صورت بمالید. چین و چروک صورت را برطرف می کند.  آن را در گوش بچکانید. برای قطع کردن ... مطالب بیشتر