گیاه چوبک و خواص درمانی ان در طب سنتی

                           گیاه چوبک نام های دیگر: چوبه - چوه - بخور مریم - چوب صباغانطبیعت آن: گرم و خشک است. خواص درمانی چوبک در طب ... مطالب بیشتر