خواص دارویی رازک چیست؟!

خواص دارویی رازک چیست؟! رازک رازک دارای مواد و عناصر گوناگون مؤثری است: دو اسید رزینی و یک آلکالوئید، یک روغن مایع معطر و چندین ماده ازت دار دارد.رازک در عین حال، مقوی کبد و معده و آرام ... مطالب بیشتر

رازک, گیاهی علفی با ریشه ای عمیق و منشعب

رازک, گیاهی علفی با ریشه ای عمیق و منشعب  دوران گل دهی: خرداد تا شهریورزمان برداشت: مخروطها: مرداد تا مهر(تیره توت)؛ گیاهی علفی، پایا، با ریشه ای عمیق و منشعب و ساقه ای ... مطالب بیشتر

بی خوابی را با گیاه رازک درمان کنید..!

بی خوابی را با گیاه رازک درمان کنید..! رازک  رازک گیاهی است که از در و دیوار بالا میرود. به ارتفاع ۱۵ متر میرسد و در بیشه ها می روید. رازک در طب استعمال می  شود. از ... مطالب بیشتر