از پروتئین ها بیشتر بدانیم..(قسمت اول)

از پروتئین ها بیشتر بدانیم..  پروتئین از مهمترین اجزاء ساختمان بدن انسان است تمام قسمتهای بدن، عضلات- پوست- مو- ناخن- چشم ها همه نسوج پروتئینی هستند. و در قسمتهایی که دیده نمیشوند شامل خون- لنف- قلب- ریهها- ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت پنجم)

در مورد بچه ها و کودکان که در حال رشد هستند باید مقدار پروتئین کافی که رشد آنها را تضمین نماید مصرف شود. برای مثال تعادل ازتی یک کودک ۷ ساله بررسی میشود: فرض کنیم با مصرف ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت چهارم)

در مطالعه تعادل ازت به این ترتیب عمل میشود که مقدار مواد غذایی که توسط شخص خورده میشود وزن میشود و نمونه هایی از آن مواد غذایی از نظر تعیین مقدار ازت تجزیه میگردد، پس از ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت دوم)

انسان به مقدار زیادی به حیوانات حلال گوشت وابسته است زیرا بدن این حیوانات ماشین تبدیل پروتئین گیاهی به پروتئین حیوانی است. ولی اغلب حیوانات نیز به نوعی پروتئین حیوانی احتیاج دارند. نشخوارکنندگان نظیر گاو و ... مطالب بیشتر

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت اول)

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها  هروقت که خود را در آینه ای قدنما نگاه میکنید مثل این است که به یک بسته بزرگ پروتئین نظر میافکنید، تمام آنچه که دیده میشود اعم از عضلات- پوست- مو- ... مطالب بیشتر