خواص سنبل الطیب برای سلامت جسم

خواص سنبل الطیب برای سلامت جسم سنبل الطیب: گیاهی است علفی، چندساله با ریزوم های استوانه ای با انتهایی بریده و بر روی آن ریشه هایی باریک و استوانهای قرار گرفتهاست. ساقه ها افراشته و به ارتفاع ... مطالب بیشتر

بررسی خواص طبی سنبل الطیب و سیاه دانه

بررسی خواص طبی سنبل الطیب و سیاه دانه  خواص طبی سنبل الطیب، علف گربه(Valerian) گرم و خشکاثر ضد تشنج دارد. در رفع ناراحتی های عصبی و هیستری مفید است. ضد اسپاسم و آرام بخش ... مطالب بیشتر

سنبل الطیب (Valeriana officinalis)و خواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد

سنبل الطیب (Valeriana officinalis)و خواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد سنبل الطیب (Valeriana officinalis) اسامی عمومی دیگر: علف گربه، والرین، سنبل الجبل، سنبل الطیف هندی، سنبل عصفربا.نامهای علمی دیگر: والریانا افیسینالیس (Valeriana officinalis L.) نام ... مطالب بیشتر