آموزش طرز تهیه سکنجبین زرشک…

 آموزش طرز تهیه سکنجبین زرشک... سکنجبین زرشک این سکنجبین برای باز کردن انسداد عروق و تسکین حرارت معده و قلب نافع است و تب های صفراوی را کاهش میدهد و اشتهاآور و مدر است و سردردهای گرم ... مطالب بیشتر

سکنجبین زرشک و این همه خاصیت برای بدن در طب سنتی

 سکنجبین  زرشک و این همه خاصیت برای بدن در طب سنتی سکنجبین  زرشک این سکنجبین برای بازکردن انسداد عروق و تسکین حرارت معده و قلب نافع است و تب های صفراوی را کاهش میدهد و اشتهاآور و ... مطالب بیشتر